Inkl i tilbudet er varmfolie (60watt/m2), underlagsplate 6mm og termostat.
Tilkobling til nærmeste kurs (inntil 5 meter) . Det forutsettes at det er ledig kapasitet på kursen og at den er forsynt med jordfeilbryter. Det forutsettes også at gulvet er ryddet og klart for legging av folie.

Varmefolie ferdig montert 3-7kvm

kr 6 900,00 Regular Price
kr 6 000,00Sale Price