Inkl i tilbudet er varmfolie (60watt/m2), underlagsplate 6mm og termostat.
Tilkobling til nærmeste kurs (inntil 5 meter) . Det forutsettes at det er ledig kapasitet på kursen og at den er forsynt med jordfeilbryter. Det forutsettes også at gulvet er ryddet og klart for legging av folie

Tilbudet gjelder i Trondheim og omegn

Varmefolie ferdig montert 12-18kvm

kr 13 900,00Price