Legging av varmekabel på ikkebrennbart gulv:
Inkl i tilbudet er varmekabel (ca 100watt/m2), termostat.
Tilkobling til nærmeste kurs (inntil 5 meter) . Det forutsettes at det er ledig kapasitet på kursen og at den er forsynt med jordfeilbryter. Det forutsettes også at gulver er rengjort og primet klart for liming av kabelen. Tilbudet gjelder for kunder i Trondheim og omegn

Legging av varmekabel på ikkebrennbart gulv 3-7 kvm

kr 8 300,00Price